Jak vypadá sezení

Začínáme tím, že se pobavíme o tom, s čím ke mně přicházíte a co chcete změnit. Společně vytvoříme podporující přesvědčení, se kterými budeme nadále pracovat.

Po té svalovým testem otestujeme, jestli jsou prohlášení pro vás vhodná, bezpečná a jestli jim váš systém rozumí.

Provedeme tzv. PSYCH-K® BALANCY, kterými přesvědčení tzv. nahrajeme do vašeho podvědomí.

Na konci sezení je vytvořen akční plán, který vy sami zakomponujete do svého reálného života.

Před setkáním si můžete odpovědět na následující otázky, které vám umožní se lépe zorientovat v situaci a na sezení tak ještě efektivněji pracovat:

1. Věc, kterou chcete změnit.
2. Proč vnímáte tuto záležitost jako problém?
3. Co byste chtěli zažívat, prožívat jinak? Co byste chtěli místo toho?
4. Jaký bude přínos, když této změny dosáhnete?
5. Jak poznáte, že jste cíle dosáhli?

Příklady cílových prohlášení

Cílová prohlášení musí být vždy v první osobě, v kladném znění a v přítomném čase. Jsou velmi podobná afirmacím. Je velmi důležité, aby cílová prohlášení byla poskládána vlastními slovy, tak jak danou situaci chcete prožívat, namísto toho co prožíváte nyní. To znamená, že je potřeba abyste mluvili svým jazykem a aby ta slova byla taková, která běžně užíváte a vaše podvědomí jim bude rozumět.

Příklady: 

Vidím svoji hodnotu 
Miluji sama sebe bezpodmínečně 
Jsem člověk který stojí za to být milován
Jsem tolerantní a vnímám co ostatní o sobě říkají
Pracuji rychle a efektivně
Přijímám hojnost do svého života
Vím, že zvládnu vše co přijde a věřím si

Sezení je možné osobní i online formou. PSYCH-K® metoda má nástroj, díky němu lze terapii provádět i online a je stejně efektivní.